geanimeerde tijd Er wordt gezocht... ogenblik geduld.
Er wordt gezocht... ogenblik geduld.
items
instellingenpersonen
 • 'Deeltijd (g)een probleem'
 • 'Ombudsman moet niet contraproductief worden'
 • 'Rijksdienst is achterhaald'
 • 'Werkloos in crisistijd'
 • Actiepunten voor een overheid 2.0, deel 4: Participatieplatform
 • Agenda: Burgerschapslezing 2011: Onbeholpen burgerschap. Van goede bedoelingen naar politieke effectiviteit
 • APS
 • Arbeidsmarkt: Liever Mark dan Mohammed?
 • Bedrijven moeten duurzaam consumeren makkelijk maken
 • Begin je eigen politiebureau op Twitter
 • Bezuinigen vergroot de kloof met de burger
 • Burgerinspraak EU roept veel vragen op
 • CBP: Burger kan zelf zijn privacy niet waarborgen
 • Churnalism: Persbericht of journalistiek?
 • COB Kwartaalbericht 2009 - 3
 • COB Kwartaalbericht 2009 - 4
 • COB Kwartaalbericht 2010 - 1
 • COB Kwartaalbericht 2010 - 2
 • COB Kwartaalbericht 2010 - 4: Stijging politiek vertrouwen vooral onder kiezers van VVD en PVV
 • COB Kwartaalbericht 2011 - 2: Nederlanders betrokken bij het buitenland, maar 'Nederland moet niet altijd voorop willen lopen.'
 • COB Kwartaalbericht 2011 - 4: Nederland somberder. Stijgende zorgen over economie en EU
 • Consument weigert meer te betalen voor duurzaam voedsel
 • CPB en PBL hebben verkiezingsprogramma's geanalyseerd
 • Duurzaam beleggen is in de mode
 • Een baanloos bestaan
 • Financiële verhoudingen tussen de bestuurslagen vervagen
 • Gemeenten huiverig voor burgerparticipatie via social media
 • Gezin in de stad
 • Groot draagvlak in Nederland voor ambitieus klimaatbeleid
 • Het 'Deense model' biedt Wilders veel voordelen
 • Inspraak burger is niet meer vrijblijvend
 • Internet: Project 'sociale media en verbetering dienstverlening' gehonoreerd
 • Jaarrapport 2009 Landelijke Jeugdmonitor
 • Jongeren in het hoger onderwijs en hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt (1e kwartaalrapport 2010 Landelijke Jeugdmonitor)
 • Leefsituatie Nederlanders tot 2009 verbeterd, vermindering welvaart nog niet zichtbaar
 • Leven in Nederland 2009
 • Meer mensen shoppen online
 • Minister Donner speelt balletje-balletje op de woningmarkt
 • Nationale ombudsman constateert onbehoorlijke inspraak
 • Nederland 20ste in Europese milieu-index
 • Nederland ziet zichzelf als energieverspillend
 • Nederlanders hebben hoge verwachtingen maatschappelijke inzet van bedrijfsleven
 • Nederlanders vinden armoede wijdverspreid
 • Nederlanders zeer tevreden
 • NL2040: Versterk steden om Nederland voor te bereiden op de toekomst
 • Onderzoek: 1 op 3 vluchtelingen leeft in armoe
 • Onderzoek: Gewoon aan de slag?; De sociale veiligheid van de werkplek voor homoseksuele mannen en vrouwen
 • Onderzoek: Helft Nederlanders vindt dat CO2 uitstoot verminderd moet worden
 • Onderzoek: Minder voor het midden: profijt van de overheid in 2007
 • Onderzoek: Regionaal beeld van de jeugd 2011, Landelijke Jeugdmonitor
 • Onderzoek: Stedelijke woonlasten stijgen nauwelijks
 • Onderzoek: Voorbestemd tot achterstand?
 • Overheid moet telefonisch goed bereikbaar zijn
 • Peiling: Optreden Roemer zet SP op winst
 • Persbericht Algemene Rekenkamer
 • Persbericht CBS
 • Persbericht CPB
 • Persbericht Denktank 2100
 • Persbericht gemeente Den Haag
 • Persbericht gemeente Nijmegen
 • Persbericht ministerie BZK
 • Persbericht ministerie EZ
 • Persbericht Nationale Ombudsman
 • Persbericht Raad van State
 • Persbericht Rathenau Instituut
 • Persbericht Rijksuniversiteit Groningen
 • Persbericht RMO
 • Persbericht SCP
 • Persbericht SER
 • Persbericht Universiteit van Tilburg
 • Persbericht WRR
 • Politieke partij zwak merk
 • Politieke partijen zien ledental groeien
 • PvdA-aanhang begint aan volgende online hype
 • Raad van State gaat twitteren
 • Rapport: 'Nederlands energiebeleid rammelt; omschakeling noodzakelijk'
 • Rapport: SER adviseert unaniem over aanpak van bevolkingskrimp
 • Rapport: SER-ontwerpadvies: Nederland moet meer werken aan duurzame groei
 • Rapporten Brede Heroverwegingen opgeleverd
 • RMO in week van de democratie: 'onderhoud en vernieuw de rechtsstaat'
 • Verantwoording over instellingen met publiek geld verdient verbetering
 • Vernieuwing in de politiek: een volledig digitale partij
 • Verslag van de Nationale ombudsman over 2009: Overheid moet verstandig omgaan met tegenstellingen en conflicten
 • Vrijetijdsbesteding en maatschappelijke participatie van jongeren (2e kwartaalrapport 2010 Landelijke Jeugdmonitor)
 • Website: De Stemwijzer Wonen van Vereniging Eigen Huis
 • Wilders + Zembla + Twitter = vuurwerk!
 • Woningmarkt: Luide roep om ingreep
  Geen instellingen gevonden
  personenitems
  Geen personen gevonden
  instellingenitems