Academie voor Overheidscommunicatie
Adresgegevens
Internet: url
www.communicatieplein.nl/Onderwerpen/Wie_doet_wat/Academie_voor_Overheidscommunicatie
Profiel 
Algemeen

Kennis- en expertisecentrum op het gebied van overheidscommunicatie.

 
Data
Invoer
2010-02-28
Actief Burgerschap
Adresgegevens
Internet: url
www.actiefburgerschap.nl
Profiel 
Algemeen
De Stichting Actief Burgerschap heeft zich tot doel gesteld wetenschappelijk onderzoek en competentieontwikkeling van actief burgerschap mogelijk te maken in de pluriforme en dynamische samenleving.
De stichting wil de wetenschappelijke analyse van de praktijken van actief burgerschap en de verwachtingen ten aan zien van het begrip actief burgerschap bevorderen. Daarnaast stimuleert zij actief burgerschap door competentieontwikkeling en toerusting van professionals en actieve burgers. Dit geschiedt door middel van onderzoek en training vanuit het sociaal-pedagogisch perspectief en sociologisch perspectief.
 
Data
Invoer
2009-09-04
Algemene Rekenkamer
Adresgegevens
Internet: url
www.rekenkamer.nl
 
Data
Invoer
2009-09-23
CBS
Adresgegevens
Internet: url
www.cbs.nl
 
Data
Invoer
2009-09-13
CG-Raad
 
Data
Invoer
2012-03-06
CPB
Adresgegevens
Internet: url
www.cpb.nl
 
Data
Invoer
2010-07-21
De Publieke Zaak
Adresgegevens
Internet: url
www.publiekezaak.nl
Profiel 
Algemeen
De Publieke Zaak is een vereniging die zich inzet voor fundamentele maatschappelijke en politiek-bestuurlijke vernieuwing. We willen een katalysator zijn van ons maatschappelijk kapitaal.
 
Data
Invoer
2009-09-05
Denktank 2100
Adresgegevens
Internet: url
www.2100web.nl
Profiel 
Algemeen

Denktank van zakenmensen, wetenschappers, ambtenaren en reclamemensen.

 
Data
Invoer
2009-10-26
Forum voor Democratische Ontwikkeling
Adresgegevens
Internet: url
www.forumdemocratie.nl
Profiel 
Algemeen

Onafhankelijke stichting die belangstelling voor en betrokkenheid bij de democratie bevordert.

 
Data
Invoer
2009-09-26
GreenWish
Adresgegevens
Internet: url
www.greenwish.nl
Profiel 
Algemeen

Platform voor mensen die hun expertise, creativiteit, talenten en ontplooiingsbehoeften willen inzetten voor initiatieven op het terrein van natuur, milieu en duurzaamheid.

 
Data
Invoer
2009-09-25
Het Buitenhuis
Adresgegevens
Internet: url
www.het-buitenhuis.nl
Profiel 
Algemeen

Het Buitenhuis draagt bij aan een vernieuwende overheid. Dat doen we door ambtenaren te ondersteunen bij het vinden van meer oplossingen voor het organisatie- en beleidsvraagstukken in minder tijd. Het Buitenhuis is een Future Center voor het Rijk waartoe EZ, BZK, Financiën en VROM het initiatief hebben genomen.

 
Data
Invoer
2009-09-26
Instituut voor Maatschappelijke Innovatie
Adresgegevens
Internet: url
www.iminet.org
Profiel 
Algemeen

Organisatie gespecialiseerd in participatie- en communicatieopdrachten.

 
Data
Invoer
2009-09-26
Interview-NSS
Adresgegevens
Internet: url
www.interview-nss.com
 
Data
Invoer
2009-09-25
Intomart
Adresgegevens
Internet: url
www.intomartgfk.nl
 
Data
Invoer
2009-09-25
IPP
Adresgegevens
Internet: url
www.publiek-politiek.nl/
Profiel 
Algemeen

Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) informeert burgers over democratische besluitvorming en stelt hen in staat daar zelf actief aan deel te nemen. Daarbij let het IPP op de deelname van groepen die in de politiek ondervertegenwoordigd zijn. Het IPP richt zijn aandacht vooral op de lokale, landelijke en Europese politiek en verkiezingen.

 
Data
Invoer
2009-09-04
Kieskompas
Adresgegevens
Internet: url
www.kieskompas.nl
Profiel 
Algemeen

Burgers komen voor steeds meer ingewikkelde keuzes te staan. Het is voor burgers niet altijd duidelijk welke keuze het beste aansluit bij hun eigen voorkeuren. Kieskompas BV helpt burgers om meer verantwoorde keuzes te maken. Op basis van wetenschappelijk verantwoorde methoden ontwikkelt Kieskompas webapplicaties waarmee complexe keuzeprocessen voor kiezers en consumenten worden vereenvoudigd en inzichtelijk gemaakt.

 
Data
Invoer
2009-09-05
Ministerie LNV
Adresgegevens
Internet: url
www.minlnv.nl
 
Data
Invoer
2009-09-27
Ministerie van BZK
Adresgegevens
Internet: url
www.minbzk.nl
 
Data
Invoer
2009-08-27
Ministerie van OC&W
Adresgegevens
Internet: url
www.minocenw.nl
 
Data
Invoer
2009-09-26
Ministerie VROM
Adresgegevens
Internet: url
www.minvrom.nl
 
Data
Invoer
2009-09-27
Motivaction
Adresgegevens
Internet: url
www.motivaction.nl/
 
Data
Invoer
2009-09-05
Movisie
Adresgegevens
Internet: url
www.movisie.nl
 
Data
Invoer
2009-09-26
Nationale Ombudsman
Adresgegevens
Internet: url
www.ombudsman.nl
 
Data
Invoer
2009-09-17
Nicis
Adresgegevens
Internet: url
www.nicis.nl
 
Data
Invoer
2009-09-26
RMO
Adresgegevens
Internet: url
www.adviesorgaan-rmo.nl
Profiel 
Algemeen

Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling.

 
Data
Invoer
2009-09-25
ROB
Adresgegevens
Internet: url
/www.rob-rfv.nl/default.aspx?inc=home&skin=Rob
Profiel 
Algemeen

Raad voor het Openbaar Bestuur.

 
Data
Invoer
2009-09-25
SCP
Adresgegevens
Internet: url
www.scp.nl
 
Data
Invoer
2009-08-26
SenterNovem
Adresgegevens
Internet: url
www.senternovem.nl
 
Data
Invoer
2009-08-27
Synovate
Adresgegevens
Internet: url
www.synovate.nl
 
Data
Invoer
2009-09-26
TNS NIPO
Adresgegevens
Internet: url
www.tns-nipo.com
Profiel 
Algemeen

TNS NIPO is onderdeel van de TNS Group, een van 's werelds grootste leveranciers van marktonderzoek. Het TNS-netwerk biedt toegang tot onderzoekservaring en expertise in meer dan tachtig landen. TNS is internationaal marktleider op het gebied van customer research, finance en opinieonderzoek.

 
Data
Invoer
2009-09-05
VNG
Adresgegevens
Internet: url
www.vng.nl
 
Data
Invoer
2009-09-27
WRR
Adresgegevens
Internet: url
www.wrr.nl
 
Data
Invoer
2009-09-13